Rejestr zmian

Rejestr zmian

Modyfikacja pliku o tytule: Procedura zgłoszeń wewnętrznych
Dnia: 2022-07-12 10:33:24 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Procedura zgłoszeń wewnętrznych
Dnia: 2022-07-12 10:31:55 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: Procedura zgłoszeń wewnętrznych
Dnia: 2022-07-12 10:29:33 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Sygnalista
Dnia: 2022-07-12 10:28:23 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Poityka prywatności
Dnia: 2021-05-24 10:16:13 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Statut
Dnia: 2021-05-18 07:56:51 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Klauzula informacyjna
Dnia: 2021-05-13 18:17:57 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Koordynator do spraw dostępności
Dnia: 2020-10-12 12:02:35 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Plan finansowy na rok 2021
Dnia: 2021-02-10 18:08:03 Odpowiada: admin
Usunięcie pliku o tytule: Plan finansowy na rok 2010
Dnia: 2021-02-10 18:07:53 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Koordynator do spraw dostępności
Dnia: 2020-10-12 12:02:35 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Koordynator do spraw dostępności
Dnia: 2020-10-12 12:02:35 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Koordynator do spraw dostępności
Dnia: 2020-10-12 12:02:35 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Koordynator do spraw dostępności
Dnia: 2020-10-12 12:02:35 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Koordynator do spraw dostępności
Dnia: 2020-10-12 12:02:35 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Statut
Dnia: 2020-05-12 12:03:11 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Nabór pracowników
Dnia: 2011-03-29 17:50:17 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Nabór pracowników
Dnia: 2011-03-29 17:50:17 Odpowiada: admin
Usunięcie pliku o tytule: Uchwała nr 8/17-18
Dnia: 2017-11-30 19:18:39 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Uchwała nr 8/17-18 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu z dnia 16.11 2017r. w sprawie Statutu Przedszkola
Dnia: 2017-11-30 19:17:17 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: Uchwała nr 8/17-18
Dnia: 2017-11-30 19:15:45 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Nabór pracowników
Dnia: 2011-03-29 17:50:17 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Nabór pracowników
Dnia: 2011-03-29 17:50:17 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Strona główna
Dnia: 2010-03-10 10:56:08 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Uchwała nr 6/15-16 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu z dnia 30.09 2015r. w sprawie : zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu
Dnia: 2015-11-14 21:29:47 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Uchwała nr 6/12-13 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu z dnia 14.09 2012r. w sprawie : zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu
Dnia: 2015-11-12 10:00:12 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Statut
Dnia: 2015-11-09 11:34:37 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Statut
Dnia: 2015-11-06 10:52:40 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Nabór pracowników
Dnia: 2011-03-29 17:50:17 Odpowiada: admin
Usunięcie pliku o tytule:
Dnia: 2015-10-08 15:38:49 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Nabór pracowników
Dnia: 2011-03-29 17:50:17 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule:
Dnia: 2015-10-08 15:36:33 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Nabór pracowników
Dnia: 2011-03-29 17:50:17 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Nabór pracowników
Dnia: 2011-03-29 17:50:17 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Nabór pracowników
Dnia: 2011-03-29 17:50:17 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Nabór pracowników
Dnia: 2011-03-29 17:50:17 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: Statut
Dnia: 2013-04-18 10:26:16 Odpowiada: admin
Usunięcie pliku o tytule: Statut Przedszkola
Dnia: 2013-03-01 02:12:11 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Uchwała nr 6/12-13 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu z dnia 14.09 2012r. w sprawie : zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu
Dnia: 2012-10-22 23:43:00 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Uchwała nr 6/12-13 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu z dnia 14.09 2012r. w sprawie : zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu
Dnia: 2012-10-22 23:41:33 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Statut Przedszkola
Dnia: 2012-10-22 00:34:05 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: Uchwała nr 6/12-13 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu z dnia 14.09 2012r. w sprawie : zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu
Dnia: 2012-10-22 00:33:29 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Informacje ogólne
Dnia: 2010-04-11 11:12:50 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Strona główna
Dnia: 2010-03-10 10:56:08 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Statut Przedszkola
Dnia: 2012-08-22 00:06:40 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Statut Przedszkola
Dnia: 2012-08-22 00:05:47 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Plan finansowy na rok 2011
Dnia: 2012-02-02 04:59:38 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Plan finansowy na rok 2011
Dnia: 2011-05-25 05:35:57 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Plan finansowy
Dnia: 2011-05-25 05:35:38 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Plan finansowy
Dnia: 2011-05-25 05:32:36 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Wyniki przetargów
Dnia: 2011-05-04 10:45:48 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Majątek
Dnia: 2011-03-30 11:33:46 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: Plan finansowy
Dnia: 2011-03-30 11:33:28 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Nabór pracowników
Dnia: 2011-03-29 17:50:17 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Redakcja biuletynu
Dnia: 2010-09-17 08:05:53 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Redakcja biuletynu
Dnia: 2010-09-17 08:05:53 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Redakcja biuletynu
Dnia: 2010-09-17 08:05:53 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Redakcja biuletynu
Dnia: 2010-09-17 08:05:53 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Redakcja biuletynu
Dnia: 2010-09-17 08:05:53 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Statut
Dnia: 2010-09-08 18:30:55 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: Statut Przedszkola
Dnia: 2010-09-08 18:30:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Regulamin
Dnia: 2010-09-08 09:14:00 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Regulamin
Dnia: 2010-09-08 09:14:00 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: Regulamin pracy
Dnia: 2010-09-08 09:11:34 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: Regulamin wynagradzania
Dnia: 2010-09-08 09:11:16 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Plan finansowy
Dnia: 2010-09-08 08:59:39 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Plan finansowy
Dnia: 2010-09-08 08:59:39 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: Plan finansowy na rok 2010
Dnia: 2010-09-08 08:42:38 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Informacje ogólne
Dnia: 2010-04-11 11:12:50 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Strona główna
Dnia: 2010-03-10 10:56:08 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Informacje ogólne
Dnia: 2010-04-11 11:12:50 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Informacje ogólne
Dnia: 2010-04-11 11:12:50 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Strona główna
Dnia: 2010-03-10 10:56:08 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Informacje ogólne
Dnia: 2010-04-11 11:12:50 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Informacje ogólne
Dnia: 2010-04-11 11:12:50 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Pracownicy
Dnia: 2010-04-11 11:14:10 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Informacje ogólne
Dnia: 2010-04-11 11:12:50 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Informacje ogólne
Dnia: 2010-04-11 11:12:50 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Strona główna
Dnia: 2010-03-10 10:56:08 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Strona główna
Dnia: 2010-03-10 10:56:08 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Rejestr zmian
Dnia: 2010-01-26 14:44:56 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Rejestr zmian
Dnia: 2010-01-26 14:44:56 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści z menu: Wyniki naboru
Dnia: 2010-01-26 14:44:56 Odpowiada: admin
Modyfikacja treści
Dnia: 2010-01-26 14:44:56 Odpowiada: admin
Usunięcie pliku o tytule: yyyyyyyyy
Dnia: 2010-01-26 14:43:57 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: yyyyyyyyy
Dnia: 2010-01-26 14:43:37 Odpowiada: admin
Usunięcie pliku o tytule: sdfsf
Dnia: 2010-01-26 14:43:15 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: sdfsf
Dnia: 2010-01-26 14:42:59 Odpowiada: admin
Usunięcie pliku o tytule: 2444
Dnia: 2010-01-26 14:42:13 Odpowiada: admin
Usunięcie pliku o tytule: 2444
Dnia: 2010-01-26 14:42:13 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: 2444
Dnia: 2010-01-26 14:41:56 Odpowiada: admin
Usunięcie pliku o tytule: 111
Dnia: 2010-01-26 14:41:23 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: 111
Dnia: 2010-01-26 14:39:30 Odpowiada: admin
Usunięcie pliku o tytule: 555
Dnia: 2010-01-26 14:38:31 Odpowiada: admin
Usunięcie pliku o tytule: 555
Dnia: 2010-01-26 14:38:31 Odpowiada: admin
Usunięcie pliku o tytule: 222
Dnia: 2010-01-26 14:38:14 Odpowiada: admin
Usunięcie pliku o tytule: 222
Dnia: 2010-01-26 14:38:14 Odpowiada: admin
Usunięcie pliku o tytule: asdasdad
Dnia: 2010-01-26 14:37:52 Odpowiada: admin
Usunięcie pliku o tytule: asdasdad
Dnia: 2010-01-26 14:37:52 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: 555
Dnia: 2010-01-26 14:37:34 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: 222
Dnia: 2010-01-26 14:37:21 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: asdasdad
Dnia: 2010-01-26 14:36:58 Odpowiada: admin
Usunięcie pliku o tytule: asdasd
Dnia: 2010-01-26 14:36:15 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: asdasd
Dnia: 2010-01-26 14:34:45 Odpowiada: admin
Usunięcie pliku o tytule:
Dnia: 2010-01-26 14:34:16 Odpowiada: admin
Usunięcie pliku
Dnia: 2010-01-26 14:32:26 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: ttt11446
Dnia: 2010-01-26 14:32:09 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: ttt11446
Dnia: 2010-01-26 14:31:28 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: ttt1144
Dnia: 2010-01-26 14:30:01 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: ttt1144
Dnia: 2010-01-26 14:28:55 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: ttt1144
Dnia: 2010-01-26 14:24:51 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: ttt11
Dnia: 2010-01-26 14:24:05 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: ttt
Dnia: 2010-01-26 14:23:28 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Tytuł 1 23
Dnia: 2010-01-26 14:21:46 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Tytuł 1 23
Dnia: 2010-01-26 14:19:02 Odpowiada: admin
Modyfikacja pliku o tytule: Tytuł 1 2
Dnia: 2010-01-26 14:16:25 Odpowiada: admin
Nowy plik o tytule: Tytuł 1
Dnia: 2010-01-26 14:11:46 Odpowiada: admin
Usunięcie ogłoszenia o tytule: Tytuł
Dnia: 2010-01-26 14:10:43 Odpowiada: admin
Usunięcie ogłoszenia o tytule:
Dnia: 2010-01-26 14:09:56 Odpowiada: admin
Modyfikacja ogłoszenia o tytule: Tytuł 3
Dnia: 2010-01-26 13:52:23 Odpowiada: admin
Nowe ogłoszenie o tytule: Tytuł
Dnia: 2010-01-26 14:07:05 Odpowiada: admin
Usunięcie ogłoszenia
Dnia: 2010-01-26 13:57:24 Odpowiada: admin
Usunięcie ogłoszenia
Dnia: 2010-01-26 13:57:19 Odpowiada: admin
Modyfikacja ogłoszenia
Dnia: 2010-01-26 13:55:30 Odpowiada: admin
Nowe ogłoszenie
Dnia: 2010-01-26 13:52:23 Odpowiada: admin
  • Autor: admin
  • Data dodania: 2010-01-26 14:44:56
  • Data publikacji: 2010-01-12
  • Ostatnio zmienił: admin
  • Ostatnia aktualizacja: 2010-01-26 14:46:39
  • Artykuł był czytany: 3192