Majątek


Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

---

Przedszkole Miejskie Nr 1

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

POZOSTAŁE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ JEDNOSTKI

ZMIANA STANU UMORZENIA/AMORTYZACJI ŚRODÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

---

Przedszkole Miejskie Nr 4

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

POZOSTAŁE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ JEDNOSTKI

ZMIANA STANU UMORZENIA/AMORTYZACJI ŚRODÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

---

Przedszkole Miejskie Nr 5

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

POZOSTAŁE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ JEDNOSTKI

ZMIANA STANU UMORZENIA/AMORTYZACJI ŚRODÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

---

Przedszkole Miejskie Nr 7

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

POZOSTAŁE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ JEDNOSTKI

ZMIANA STANU UMORZENIA/AMORTYZACJI ŚRODÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

---

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

---

Przedszkole Miejskie Nr 1

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

POZOSTAŁE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ JEDNOSTKI

ZMIANA STANU UMORZENIA/AMORTYZACJI ŚRODÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

---

Przedszkole Miejskie Nr 4

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

POZOSTAŁE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ JEDNOSTKI

ZMIANA STANU UMORZENIA/AMORTYZACJI ŚRODÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

---

Przedszkole Miejskie Nr 5

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

POZOSTAŁE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ JEDNOSTKI

ZMIANA STANU UMORZENIA/AMORTYZACJI ŚRODÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

---

Przedszkole Miejskie Nr 7

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

POZOSTAŁE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ JEDNOSTKI

ZMIANA STANU UMORZENIA/AMORTYZACJI ŚRODÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

---

 


Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

---

Przedszkole Miejskie Nr 1

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

---

Przedszkole Miejskie Nr 4

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

---

Przedszkole Miejskie Nr 5

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

---

Przedszkole Miejskie Nr 7

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

---

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

---

Przedszkole Miejskie Nr 1

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

---

Przedszkole Miejskie Nr 4

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

---

Przedszkole Miejskie Nr 5

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

---

Przedszkole Miejskie Nr 7

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

---

 

  • Autor: admin
  • Data dodania: 2011-03-30 11:33:46
  • Data publikacji: 0000-00-00
  • Ostatnio zmienił: admin
  • Ostatnia aktualizacja: 2022-04-26 21:15:35
  • Artykuł był czytany: 3886